Categorie: Huishoudelijk

Trainingstijden

Beste leden,

Op maandag 17 augustus beginnen de eerste trainingen weer.
Zoals bekend zullen wij eerst nog trainen in Overdinkel, de Lutte en in kleine sporthallen in Losser.
Het schema is zoveel mogelijk gelijk gebleven aan afgelopen seizoen met enkele wijzigingen.
Het weekend van 30/31 oktober en 1 november zal de officiële opening van de Fakkel gaan plaatsvinden.
Ons is verteld dat wij twee weken eerder de sporthal al kunnen gaan gebruiken.
Naar verwachting kunnen wij dus op maandag 17 oktober starten in onze geliefde Fakkel.
Het trainingsschema hiervoor was al volledig gemaakt, helaas heeft de gemeente ons niet alle uren toegekend die wij wilden hebben.
Dit maakt dat we nog in overleg zijn met de gemeente en wellicht ons hele schema nog moeten gaan aanpassen.
Daarom wachten we nog even met het communiceren van dit trainingsschema.
Voor nu alvast het voorlopig schema: Trainingstijden 2020-2021
We houden jullie op de hoogte!
Bestuur Volley’68

Dagactiviteit voor de jeugd

Beste leden,

De kampcommissie heeft niet stilgezeten in deze gekke periode. Het jaarlijkse kamp kon helaas niet doorgaan door het corona virus. Maar door versoepeling van de maatregelen is er wel een erg leuk alternatief bedacht.

Op zondag 30 augustus heeft de kampcommissie voor alle mini’s en jeugdleden een leuk dagprogramma bedacht. Inclusief lunch en met als afsluiter van de dag een gezellige BBQ. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Alle mini’s en jeugdleden van Volley’68 zijn uitgenodigd om 10.00 uur op het terrein van Dr. Ariensgroep scouting losser, Smitsbreeweg 9. Hier zal het dagprogramma beginnen en eindigen. Het programma zal eindigen rond 19.00 uur.

De kosten voor deze dag zijn €7.50 p.p.

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Teamindeling senioren dames en jeugd

Beste leden,

Bij deze informeren we jullie over de concept-teamindeling voor het seizoen 2020-2021.
Voor de C-jeugd hebben we besloten om de selectietrainingen te schrappen.
We zien voor de zomerstop geen goede mogelijkheid om deze nog te houden en dus hebben we besloten om het te doen met de kennis die we hebben van afgelopen seizoen.

Senioren dames en jeugd teamindeling 2020-2021

Sta je er onterecht op of niet bij en hoor je er wel bij te staan neem dan contact op met één van de trainers.

Brief corona voor alle leden

Beste leden,

In deze moeilijke en toch ook wel onwerkelijke periode waarin we allemaal onze hobby ‘volleybal’ niet kunnen beoefenen wordt er achter de schermen juist meer dan ooit vergaderd door het bestuur. In deze infobrief proberen we jullie mee te nemen in ons denkproces. Het zal daarin gaan over de volgende punten:

  • Contributie
  • Teamindeling
  • Volgend seizoen, wat gaat de 1,5 m policy inhouden voor het beoefenen van de sport?
  • Hoe staat het eigenlijk met de bouw van de Fakkel?

Contributie

‘We betalen contributie aan de vereniging om te trainen en wedstrijden te spelen, nu we dit niet meer kunnen, krijgen we dus onze contributie terug’.
Het lijkt een heel eenvoudig gegeven. Helaas is het niet zo eenvoudig als hierboven gesteld wordt. Zie onderstaande stukje beschreven door de NeVoBo.

Let op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken! Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de algemene ledenvergadering (ALV). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten waarschijnlijk minder kosten zijn, loopt een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TOGS, etc.). Op korte termijn kan de contributiestop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren. Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming.

Zoals hierboven beschreven staat kunnen wij als bestuur zijnde niet zomaar het besluit nemen om de contributie stop te zetten. Daarnaast hebben we ook kosten die gewoon doorlopen nu er niet getraind kan worden en deze moeten nog steeds betaald worden. Gelukkig hebben we inmiddels goed nieuws gekregen van de gemeente, want we hoeven geen zaalhuur te betalen voor de huidige periode en hiermee valt onze grootste kostenpost weg.

Wij komen daarom met het volgende voorstel:

Voorlopig laten wij de contributie gewoon doorlopen. Op de eerstvolgende ALV willen we samen met jullie een besluit nemen over een ‘compensatie’ wat betreft de contributie. Hierbij kan gedacht worden aan een korting op het volgende seizoen. Door dit besluit op de eerstvolgende ALV te nemen geeft dit ruimte aan ons om eerst in kaart te brengen wat de totale gevolgen zijn van de coronacrisis voor onze vereniging en kunnen we vervolgens samen met jullie een besluit nemen.

Teamindeling

De teamindeling is ieder jaar weer een complex gebeuren en iedereen tevreden houden is bijna niet te doen. Maar dit jaar is het nog net iets complexer dan andere jaren. In het proces wat vaak een langere periode met zich meebrengt is het communiceren met spelers en trainers een onderdeel. Dit is nu lastig te organiseren. Achter de schermen zijn we natuurlijk bezig, maar het kan zijn dat de teamindeling wat langer op zich laat wachten dan andere jaren.

Voor de C-jeugd stond er een selectietraining op de planning in April. Wij gaan deze verschuiven naar een datum die nog volgt. Op basis van de kennis die de huidige trainers hebben zijn we al tot een voorlopige indeling gekomen. Maar tijdens de selectietraining krijgt iedereen nog de kans om ons op andere gedachten te brengen. Er komen daar ook trainers die jullie afgelopen seizoen geen training hebben gegeven en dus met een frisse blik kunnen kijken.

Volgend seizoen, wat gaat de 1,5 m policy inhouden voor het beoefenen van de sport?

Helaas geeft deze vraag ook voor ons nog veel onduidelijkheid. We hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien en weer kunnen trainen. Maar het is erg lastig inschatten welke consequenties een anderhalf meter samenleving op het sporten bij een volleybalvereniging gaat inhouden.

Hoe staat h et eigenlijk met de bouw van de Fakkel?

De bouw van de Fakkel verloopt voorspoedig. Gelukkig hebben we geen al te koude winter achter de rug en hebben ze flink door kunnen werken. Ook in de huidige periode gaat de bouw gewoon door. Wanneer we er precies in kunnen is helaas voor ons nog onduidelijk. Wel willen we jullie graag informeren door enkele foto’s te plaatsen die de gemeente ons gestuurd heeft. We houden jullie op de hoogte!

fakkel fakkel fakkel fakkel fakkel fakkel

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volley’68

Volleyballers lastiggevallen door anonieme beller

Vanuit de Nevobo kregen we het volgende bericht :

Beste verenigingen uit regio Oost,

Graag aandacht voor het volgende artikel:

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/01/16/volleyballers-lastiggevallen-door-anonieme-beller

Omdat deze situatie met name in regio Oost voorkomt en hierover een artikel in de media voorbij is gekomen, attendeer ik jullie hierop via deze mail.

Met vriendelijke groet,

Kira Schorn
Accountmanager

Volley’68 heeft vorige week al actie ondernomen om in ieder geval alle achternamen van jeugdspelers te vervangen door slechts de eerste letter van de achternaam.

DWF formulier

Dit seizoen zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de spelregels en reglementen. Onder andere betreffende de opstelling als men zelf serveert.

  • Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de voor- en achterspelers bij de service, ten opzichte van elkaar links-rechts, niet in de juiste servicevolgorde staan. Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor/achter.

De coach moet tijdens de wedstrijd voor iedere set het naar behoren ingevulde en ondertekende opstellingsbriefje aan de teller of de 2e  scheidsrechter overhandigen;

  • Ook een andere persoon mag de opstellingsbriefjes invullen. Het ondertekenen en inleveren dient wel door de coach te gebeuren.
  • Wanneer er geen 2e scheidsrechter aanwezig is, is een opstellingsbriefje niet verplicht maar het noteren van de begin opstelling voor iedere set is wel verplicht

Vanaf de promotieklasse dames (en lager) en 1e klasse heren (en lager) is er geen 2e scheidsrechter aanwezig en dient de 1e scheidsrechter de beginopstelling te noteren of de coach van de desbetreffende teams overhandigt de beginopstellingen per set aan de eerste scheidsrechter.

We gebruiken al diverse jaren het DWF. Er zijn enkele formulieren ontwikkeld om de wedstrijd gegevens goed te kunnen noteren (voor scheidsrechter en/of teller).

Daar is nu een extra formulier aan toegevoegd zodat men de beginopstelling van elke set kan noteren.

Schema scheidsrechters en zaaldienst

Jeroen en ik zijn druk bezig geweest met het schema voor de thuiswedstrijden.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met iedereen, dus : welke teams welk niveau kunnen fluiten, dat iedereen team ongeveer evenveel gaat fluiten of zaaldienst gaat doen.

Binnen je team zul je vervolgens een verdeling moeten maken wie wat wanneer doet. Mocht je er helemaal niet uitkomen of klopt er iets niet, dan kun je Jeroen of mij aanspreken.

Vervanging moet je zelf regelen!

Thuiswedstrijden

Edit 7 september : Door wijziging van Nevobo moest dames 1 tegelijk fluiten en spelen. Is aangepast.

Edit 11 september : Door wijziging van Nevobo moest dames 2 tegelijk fluiten en spelen. Is aangepast.

Edit 19 september : Heren 2 moest fluiten tijdens hun eigen uitwedstrijd. Is aangepast.

Edit 1 oktober : Jan Keppels gaf aan een paar wedstrijden te willen fluiten. Is aangepast.