Organisatie

Op dit moment is een intern verbeterteam bezig met het opnieuw neerzetten van een organisatieplan die aansluit bij de hedendaagse eisen en wensen van haar leden.  Om dit te realiseren zal het plan onderstaande uitgangspunten bevatten:

  • Hoe elk lid vanaf de C-jeugd meewerkt aan de organisatie van Volley '68,
  • Alle noodzakelijke taken omschreven zullen zijn, inclusief de benodigde tijd en een planning wanneer de taak klaar moet zijn,
  • Een jaarkalender met daarin opgenomen taken
  • De bekledingsduur van een functie een zelf gekozen periode kan zijn (min. periode van één jaar),
  • Dat functies ook uit duo's mogen bestaan

Daarnaast zal het plan antwoord geven op onderstaande vragen:

  1. Welke functies zijn minimaal nodig?
  2. Welke taken worden er minimaal van de leden verwacht?
  3. Wanneer dient welke taak te worden uitgevoerd?

 

Op de aanstaande ledenvergadering zal ook dit verbeterteam meer tekst en uitleg geven.