Communicatiebeleid

Naar aanleiding van het door ons ingezette verbetertraject in 2014 is de wens ten aanzien van een duidelijk communicatiebeleid door de leden van Volley '68 geuit. Een verbeterteam ten aanzien van het communicatiebeleid is gevormd en zal zorg dragen om onderstaand communicatiedoel succesvol naar buiten uit toe te dragen:

“Het correct uitwisselen van kennis en informatie, zodat een positieve houding ten aanzien van Volley ’68 tot effectief en gewenst gedrag zal leiden binnen en buiten de vereniging.”

Dit om onze missie "gezelligheid en prestatief volleybal gezamenlijk beleven" te realiseren.

Zodra het communicatiebeleid en de daarmee samengaande organisatiestructuur meer vorm heeft gekregen zal op deze pagina hierover meer worden toegelicht. Een eerste aanzet ten aanzien van het communicatiebeleid kunnen leden verwachten op de eerste aanstaande algemene ledenvergadering. Het zal antwoord opgeven op onderstaande vragen en aspecten:

  • Waarvoor wordt welk medium gebruikt (communicatiematrix)?
  • Hoe ziet de opbouw van de appgroepen eruit?
  • Wie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de website?
  • Hoe kunnen we het streven om vragen binnen 4 weken te beantwoorden realiseren?
  • Een jaarkalender.

Onderstaande documenten (communicatieplan Volley68 v4, checklist communicatie) geven weer hoe we als vereniging bovenstaande vragen beantwoorden. Het plan is op de ALV toegelicht. Voor de presentatie zie het onderstaande document (communicatieplan ALV okt 2015).

Communicatieplan Volley68 v4

Checklist communicatie Volley68 okt 2015

Communicatieplan ALV okt 2015

communicatiebeleid