Verzoek deelname aan Behoeften onderzoek – Samen in Beweging – Lokaal Sportakkoord Losser

Verzoek deelname aan Behoeften onderzoek – Samen in Beweging – Lokaal Sportakkoord Losser

Beste inwoner gemeente Losser,

 Graag zou ik uw medewerking willen vragen voor het volgende.

 We hebben uw hulp nodig!

 Hoe lekker is het als iedereen lekker in zijn vel zit en we daar samen aan werken, we goeie voorzieningen hebben in onze dorpskernen en we samenwerken. Er is een sportakkoord opgesteld met als doel om inwoners van de gemeente Losser vitaler en gezonder te maken.

Sinds eind vorig jaar hebben we met vertegenwoordigers van; sportverenigingen, onderwijs, zorg, kinderopvang een sportakkoord geschreven dat actiepunten heeft uitgewerkt op het gebied van voeding, bewegen, voorzieningen en vitale verenigingen.

 Met de resultaten van dit onderzoek willen we beter inspelen op de sport- en beweeg behoeften van alle inwoners en gerichte acties daarop uitvoeren.

 De betrokkenen bij het sportakkoord willen graag weten of inwoners een rol kunnen spelen op een toenemende vraag naar het invullen van de punten uit het sportakkoord. Wat missen de dorpskernen op het gebied van bewegen, sport, gezondheid  op welke vlakken kunnen de inwoners ondersteuning gebruiken of mee organiseren/ontwikkelen?

 Op deze manier kunnen we vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.
Er zijn 2 enquêtes

  • Enquête voor volwassenen
  • Enquête speciaal voor jongeren

 

Link inwoners – volwassenen

https://nl.surveymonkey.com/r/SamenInBeweging_GemeenteLosser

 LINK JONGEREN

https://nl.surveymonkey.com/r/SamenInBeweging_J

 De vragenlijst is desgewenst anoniem, maar om een goed beeld te kunnen schetsen van het aanbod zouden we graag weten uit welke dorpskern u komt.

Kritische persoonlijke noten zullen alleen in tekst worden gerapporteerd.

 Het is belangrijk dat inwoners deze enquête invullen dus we willen u vragen de beide linkjes breed te willen delen via uw website of via uw emailadressenlijst.

Voor de degene die de enquête volledig invullen en zich met naam bekend maken, verloten we leuke prijsjes.

 We hopen op een hoge deelname !

Dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep Samen in Beweging – Lokaal Sportakkoord  Gemeente Losser

 

Richard Migchielsen

SportFormateur

Bericht bestuur aan leden

Beste leden,

Dat we een vreemde, onwennige en vervelende periode achter de rug hebben valt niet te ontkennen. Hoe dit zich de komende tijd zal ontwikkelen en wat dit met zich meebrengt voor dit seizoen is ook voor ons nog een vraag. Allereerst hopen wij dat jullie en jullie naasten allemaal gezond gebleven zijn. Wij als bestuur zijnde hebben jullie gemist en jullie zullen het volleybal gemist hebben. Gelukkig was het mogelijk om te blijven beachvolleyballen en daar is ook volop gebruik van gemaakt. Tijdens de zomerstop werd er 3 á 4 avonden per week gebeacht op het oude tarveld.

Inmiddels zijn de meeste teams weer gestart met de trainingen in de zaal. We zijn blij dat we ons geliefde spelletje weer in de zaal kunnen beoefenen. Vaak gebruiken we de eerste trainingsavond ook voor een gezamenlijk moment waarbij we wat algemene zaken doorspreken en om elkaar überhaupt weer even te zien. Aangezien we veelal nog in verschillende zalen spelen en i.v.m. corona is dat dit seizoen niet gebeurd.

Maar we willen jullie graag laten weten dat we als bestuur niet stil zitten. Woensdag 9 september vergaderen we en nemen we onder andere samen het protocol, opgesteld door de NeVoBo, door. We proberen dan zo duidelijk mogelijk te beschrijven hoe de wedstrijden van start kunnen gaan en waar rekening mee gehouden moet worden.
Mochten er tot die tijd al vragen zijn, of hebben jullie punten die we op 9 september moeten bespreken dan kunt u deze sturen naar bestuur@volley68.nl of spreek één van de bestuursleden aan in de zaal.

Wij hopen dat we ondanks alles er een fijn volleybalseizoen van kunnen maken met als hoogtepunt de opening van de fakkel in Oktober.

De officiële opening met festiviteiten zal een jaar worden uitgesteld i.v.m. corona, deze houden jullie dus nog te goed!

Groetjes jullie bestuur!

Trainingstijden

Beste leden,

Op maandag 17 augustus beginnen de eerste trainingen weer.
Zoals bekend zullen wij eerst nog trainen in Overdinkel, de Lutte en in kleine sporthallen in Losser.
Het schema is zoveel mogelijk gelijk gebleven aan afgelopen seizoen met enkele wijzigingen.
Het weekend van 30/31 oktober en 1 november zal de officiële opening van de Fakkel gaan plaatsvinden.
Ons is verteld dat wij twee weken eerder de sporthal al kunnen gaan gebruiken.
Naar verwachting kunnen wij dus op maandag 17 oktober starten in onze geliefde Fakkel.
Het trainingsschema hiervoor was al volledig gemaakt, helaas heeft de gemeente ons niet alle uren toegekend die wij wilden hebben.
Dit maakt dat we nog in overleg zijn met de gemeente en wellicht ons hele schema nog moeten gaan aanpassen.
Daarom wachten we nog even met het communiceren van dit trainingsschema.
Voor nu alvast het voorlopig schema: Trainingstijden 2020-2021
We houden jullie op de hoogte!
Bestuur Volley’68

Dagactiviteit voor de jeugd

Beste leden,

De kampcommissie heeft niet stilgezeten in deze gekke periode. Het jaarlijkse kamp kon helaas niet doorgaan door het corona virus. Maar door versoepeling van de maatregelen is er wel een erg leuk alternatief bedacht.

Op zondag 30 augustus heeft de kampcommissie voor alle mini’s en jeugdleden een leuk dagprogramma bedacht. Inclusief lunch en met als afsluiter van de dag een gezellige BBQ. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Alle mini’s en jeugdleden van Volley’68 zijn uitgenodigd om 10.00 uur op het terrein van Dr. Ariensgroep scouting losser, Smitsbreeweg 9. Hier zal het dagprogramma beginnen en eindigen. Het programma zal eindigen rond 19.00 uur.

De kosten voor deze dag zijn €7.50 p.p.

Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook!

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

n2-1 kampioen

Nog meer kampioenen!

Deze toppers van N2 team 1 waren hard op weg om in het prille begin van hun volleybalcarrière kampioen te worden. Helaas gooide het abrupte einde van de competitie roet in het eten. Maar wat zijn wij trots op onze jongste generatie!

Marit, Lynn, Fleur, Elle en Tara gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Wij zetten jullie op een later moment alsnog in het zonnetje.

n2-1 kampioen

Eerste trainingen van jeugd en mini’s zijn weer gestart

De trainingen zijn weer begonnen!!!

Weken mochten we niet volleyballen, maar maandag was het dan zover!!
De kids hadden het gemist maar ook zeker de trainers waren blij dat ze weer langs het veld mochten staan.
Daarbij volgen we natuurlijk heel nauw de regels.
Om jullie mee te laten genieten hebben we wat foto’s gemaakt!

Teamindeling senioren dames en jeugd

Beste leden,

Bij deze informeren we jullie over de concept-teamindeling voor het seizoen 2020-2021.
Voor de C-jeugd hebben we besloten om de selectietrainingen te schrappen.
We zien voor de zomerstop geen goede mogelijkheid om deze nog te houden en dus hebben we besloten om het te doen met de kennis die we hebben van afgelopen seizoen.

Senioren dames en jeugd teamindeling 2020-2021

Sta je er onterecht op of niet bij en hoor je er wel bij te staan neem dan contact op met één van de trainers.

Volley 68 N6 team 1 kampioen

Volley’68 N6 team 1 kampioen!!!!!

In verband met de corona tijd is de competitie stop gezet en dit was erg jammer voor de meiden van Volley’68 N6-1. Zij waren namelijk onderweg naar het kampioenschap in de 1e klasse van niveau 6. Na 8 wedstrijden waren ze nog steeds ongeslagen en dus konden ze er al bijna aan ruiken. Voor ons zijn deze toppers zeker kampioenen en wij willen jullie daarom van harte feliciteren met deze knappe prestatie.

Volley 68 N6 team 1 kampioen

 

Brief corona voor alle leden

Beste leden,

In deze moeilijke en toch ook wel onwerkelijke periode waarin we allemaal onze hobby ‘volleybal’ niet kunnen beoefenen wordt er achter de schermen juist meer dan ooit vergaderd door het bestuur. In deze infobrief proberen we jullie mee te nemen in ons denkproces. Het zal daarin gaan over de volgende punten:

  • Contributie
  • Teamindeling
  • Volgend seizoen, wat gaat de 1,5 m policy inhouden voor het beoefenen van de sport?
  • Hoe staat het eigenlijk met de bouw van de Fakkel?

Contributie

‘We betalen contributie aan de vereniging om te trainen en wedstrijden te spelen, nu we dit niet meer kunnen, krijgen we dus onze contributie terug’.
Het lijkt een heel eenvoudig gegeven. Helaas is het niet zo eenvoudig als hierboven gesteld wordt. Zie onderstaande stukje beschreven door de NeVoBo.

Let op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken! Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de algemene ledenvergadering (ALV). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten waarschijnlijk minder kosten zijn, loopt een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TOGS, etc.). Op korte termijn kan de contributiestop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren. Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming.

Zoals hierboven beschreven staat kunnen wij als bestuur zijnde niet zomaar het besluit nemen om de contributie stop te zetten. Daarnaast hebben we ook kosten die gewoon doorlopen nu er niet getraind kan worden en deze moeten nog steeds betaald worden. Gelukkig hebben we inmiddels goed nieuws gekregen van de gemeente, want we hoeven geen zaalhuur te betalen voor de huidige periode en hiermee valt onze grootste kostenpost weg.

Wij komen daarom met het volgende voorstel:

Voorlopig laten wij de contributie gewoon doorlopen. Op de eerstvolgende ALV willen we samen met jullie een besluit nemen over een ‘compensatie’ wat betreft de contributie. Hierbij kan gedacht worden aan een korting op het volgende seizoen. Door dit besluit op de eerstvolgende ALV te nemen geeft dit ruimte aan ons om eerst in kaart te brengen wat de totale gevolgen zijn van de coronacrisis voor onze vereniging en kunnen we vervolgens samen met jullie een besluit nemen.

Teamindeling

De teamindeling is ieder jaar weer een complex gebeuren en iedereen tevreden houden is bijna niet te doen. Maar dit jaar is het nog net iets complexer dan andere jaren. In het proces wat vaak een langere periode met zich meebrengt is het communiceren met spelers en trainers een onderdeel. Dit is nu lastig te organiseren. Achter de schermen zijn we natuurlijk bezig, maar het kan zijn dat de teamindeling wat langer op zich laat wachten dan andere jaren.

Voor de C-jeugd stond er een selectietraining op de planning in April. Wij gaan deze verschuiven naar een datum die nog volgt. Op basis van de kennis die de huidige trainers hebben zijn we al tot een voorlopige indeling gekomen. Maar tijdens de selectietraining krijgt iedereen nog de kans om ons op andere gedachten te brengen. Er komen daar ook trainers die jullie afgelopen seizoen geen training hebben gegeven en dus met een frisse blik kunnen kijken.

Volgend seizoen, wat gaat de 1,5 m policy inhouden voor het beoefenen van de sport?

Helaas geeft deze vraag ook voor ons nog veel onduidelijkheid. We hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien en weer kunnen trainen. Maar het is erg lastig inschatten welke consequenties een anderhalf meter samenleving op het sporten bij een volleybalvereniging gaat inhouden.

Hoe staat h et eigenlijk met de bouw van de Fakkel?

De bouw van de Fakkel verloopt voorspoedig. Gelukkig hebben we geen al te koude winter achter de rug en hebben ze flink door kunnen werken. Ook in de huidige periode gaat de bouw gewoon door. Wanneer we er precies in kunnen is helaas voor ons nog onduidelijk. Wel willen we jullie graag informeren door enkele foto’s te plaatsen die de gemeente ons gestuurd heeft. We houden jullie op de hoogte!

fakkel fakkel fakkel fakkel fakkel fakkel

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volley’68